Cechy dobrych serwisów internetowych


Projektowanie stron WWW

Według pozycji L. Rosenfeld "Information Architecture for the World Wide Web", O'Reilly 1998, wyróżnia się następujące podstawowe cechy serwisów, cenione przez internautów:

 • Oferowanie niezbędnych informacji
  Serwis WWW jest najczęściej przede wszystkim źródłem informacji, więc podstawowym kryterium jego oceny jest kompletność i aktualność danych, które zawiera. Dotyczy to nawet serwisów reklamowo-rozrywkowych z grami i zabawami.
 • Forma dostosowana do treści
  Forma przekazu stosowana w serwisie musi być zgodna z jego tre-ścią, by nie powodować dysonansu poznawczego. Powinna ona uatrak-cyjniać i ułatwiać dostęp do informacji.
 • Łatwość obsługi
  Nie należy zapominać, ze podobnie jak programy komputerowe, serwis WWW oceniany jest przez użytkowników przez pryzmat łatwości obsługi.
 • Możliwość personalizacji funkcji
  Przy stale rosnącej wielkości i złożoności serwisów coraz istotniejsza staje się możliwość personalizacji ustawień. Dzięki niej użytkownik wybiera sobie tylko te informacje, które go interesują, i ma wpływ na formę ich prezentacji (indywidualna szata graficzna, system sortowania, ilość informacji itp.).
 • Szybkość działania
  Nic tak nie denerwuje internautów jak witryna, na której zała-dowanie trzeba długo czekać. Serwis WWW powinien być więc tworzony tak, aby ładował się jak najszybciej.
 • Estetyka wykonania
  Projektanci stron powinni zawsze pamiętać, że estetyczny wygląd danego serwisu powoduje, iż korzysta się z niego z przyjemnością.
 • Spójność
  Serwis WWW to zbiór stron stworzony w ustalonym celu godnie z określonymi zasadami. Niestety, surfując w Sieci, często można od-nieść wrażenie, że na odwiedzanych witrynach jedna strona nie pasuje do drugiej zarówno treścią, jak i wyglądem. Jeżeli serwis ma być narzę-dziem marketingu, powinien on być spójny.
 • Interakcyjność
  Marketing webowy jest znacznie bardziej interakcyjny od tradycyj-nego. Brak odzwierciedlenia tego faktu w budowanym serwisie przez formularze, grupy dyskusyjne, listy wysyłkowe i inne narzędzia kontaktu z klientem pozbawia go jednej z jego najistotniejszych funkcji i negatywnie wpływa na jego ocenę użytkownika, który po zapoznaniu się z treścią strony pragnąłby skontaktować się z firmą.
  Z praktyki wynika, że skoro można wskazać cechy serwisu odbierane przez użytkowników pozytywnie, istnieje również zbiór wyróżników negatywnych. Można do nich zaliczyć takie elementy, jak:
 • Źle przemyślana struktura i nawigacja
  Właściwy projekt struktury oraz systemu nawigacji jest podsta-wowym czynnikiem, decydującym o późniejszym sukcesie lub porażce serwisu WWW. Niejednokrotnie użytkownik nie znajduje poszukiwa-nych informacji i gubi się w serwisie.
 • Kiepska grafika i layout
  Grafika nie powinna przytłaczać ani zniechęcać do odwiedzenia serwisu. Zdarza się, ze witryna zostaje uznana za kiepską mimo atrak-cyjnych i aktualnych informacji. Dzieje się tak, gdy internauta znajduje na niej nieestetyczne grafiki oraz standardowe kliparty, które widział już wielokrotnie na innych stronach, a nawet ma je w swoich zestawach zawartych w Microsoft Office.
 • Zbyt dużo "fajerwerków"
  Autorzy stron muszą pamiętać o ich atrakcyjności, lecz niezbędne jest zachowanie umiaru, tak aby nie przeładować serwisu grafikami, animacjami, pamięciożernymi filmami czy dźwiękami. Zbyt dużo elementów "uatrakcyjniających" przytłacza zasadniczą treść serwisu i wielokrotnie wydłuża czas ładowania się witryny.
 • Brak spójności stylu, grafiki i tekstu
  Serwis WWW jest przekazem informacyjnym, więc musi być spójny pod względem formy, stylu oraz treści. Brak integralności tych trzech czynników powoduje negatywne postrzeganie witryny przez internautę.
 • Niewłaściwy język
  Każdy serwis ma określoną grupę docelową - witryna skierowana "do wszystkich" w rzeczywistości często tworzona jest "dla nikogo". Wyjątkiem są duże portale, ale nawet one dywersyfikują swoją ofertę przez tworzenie podserwisów tematycznych. Aby zostać dobrze zrozu-mianym przez daną grupę odbiorców, musimy przemawiać do niej w jej własnym języku. W Sieci znajdziemy wiele serwisów, których autorzy posługują się slangiem technicznym lub mówią językiem niedopasowa-nym do odbiorców, na przykład rozpoczynając wprowadzenie do serwisu skierowanego do młodego pokolenia zwrotem "Szanowni Państwo".
 • Wtrącenia autorów strony
  Użytkownicy Internetu bardzo negatywnie oceniają wszelkie wtrącenia do właściwej treści serwisu, a za takie można niewątpliwie uznać łącza typu "O autorze", "Hobby autora", "Zasoby FTP administratora" i inne tego typu pomysły. O ile w serwisach wykonywanych przez firmy zewnętrzne takie elementy raczej się nie znajdują, o tyle są one spotykane w serwisach konstruowanych przez przedsiębiorstwa własnymi zasobami w postaci działu informatyki lub studenta na umowę-zlecenie.

Co to jest serwis internetowy i do czego służy?

Początkowo obowiązywała następująca definicja: .Serwis WWW to zestaw stron, na których prezentowane są w atrakcyjny sposób informacje o firmie, jej produktach i usługach. Tekst wzbogacony jest o elementy graficzne w postaci rysunków, zdjęć i animacji"

Obecnie taka definicja serwisu WWW coraz bardziej się dezaktu-alizuje. Rozwinęły się bowiem całe klasy aplikacji internetowych (serwisów WWW opartych na bazach danych), takich jak Web Contenl Management, intranety czy tez sklepy internetowe B2B, które zakresem realizowanych funkcji obejmują całą firmę.

 • Page Under Construction
  Kolejnym elementem serwisu, negatywnie odbieranym przez użytkow-ników Sieci, są strony w konstrukcji. Zniechęcają one internautę, który znalazł witrynę i ją załadował. Zamiast bowiem oczekiwanej treści ujrzy jedynie napis typu "Page Under Construction", opatrzony czasami dodatkowo oklepanym znakiem robót ziemnych. Lepiej po prostu zaślepić dane łącze lub całkowicie je usunąć.
 • Brak staranności w wykończeniu
  Niestety, wielu autorom witryn brakuje wytrwałości w testowaniu apli-kacji i usuwaniu znalezionych błędów, co owocuje serwisami z błędami skryptów Javy, niespójnymi stylami itp. Serwis WWW jest zarówno narzędziem marketingowym, jak i produktem informatycznym. Projektując go, musimy za każdym razem brać pod uwagę specyfikę działań marketingowych oraz zasady prowadzenia projektów informatycznych.

Projektowanie serwisu WWW


Informacje o prawach autorskich

Chip specialSerwis ma charakter edukacyjny. Poradnik opracowano na podstawie artykułów w CHIP Special. Nie wolno kopiować tych tekstów na innych stronach.