Fazy projektowania serwisu WWW


Projektowanie stron WWW

Ustalenie zasad pracy

Jeżeli wykonujemy pracę na zlecenie naszego klienta, przed rozpoczęciem realizacji dobrze będzie ustalić następujące kwestie:

  • Zakres prac - co dokładnie ma być wykonane.
  • Osoby podejmujące decyzje ze strony klienta i wykonawcy
    -bez ustalenia pracowników odpowiedzialnych za poszczególne elementy możemy otrzymywać niespójne lub sprzeczne wytyczne od różnych osób.
  • Wykaz materiałów niezbędnych do realizacji - czyli lista tego, co musi zostać dostarczone przez klienta, abyśmy mogli rozpocząć prace.
  • Warunki akceptacji wykonanych prac - jeżeli przed rozpoczęciem prac nie ustalimy z klientem, jak ma wyglądać odbiór prac, najprawdo-podobniej obie strony będą miały na ten temat odmienne wyobrażenia.
  • Wykaz elementów niemożliwych do zmiany po ich akceptacji - jeżeli wykonujemy prace dla klienta, który nie zna specyfiki Internetu, możemy się spodziewać, ze jako ostatnią "drobną" poprawkę wskaże on na przykład zmianę koloru tła w całym serwisie.

Warto zadać sobie trochę trudu, by w trakcie realizacji projektu nie dochodziło do nieporozumień spowodowanych niedostateczną komuni-kacją. Pamiętajmy, ze nawet mimo świetnie wykonanego serwisu klient może być niezadowolony, na przykład dlatego, ze całkiem inaczej wyobrażał sobie przebieg realizacji zlecenia.

Plan realizacji

Niezależnie od tego, czy wykonujemy serwis dla siebie czy dla klienta, konieczne jest sporządzenie planu realizacji. Najprostszy plan to lista zadań do wykonania. Jednak im większy projekt i im więcej osób w nim uczestniczy, tym istotniejszy staje się dobry plan. W przypadku więk-szych prac warto używać specjalnych narzędzi do planowania i zarządzania projektem, takich jak Microsoft Project 2000 czy Power Project Teamplan. Takie aplikacje pozwalają w łatwy sposób tworzyć harmonogramy realizacji w postaci wykresów Gantta, ustalać zależności pomiędzy zadaniami czy tez definiować, kto będzie wykonywał zadanie i jakie materiały są konieczne do jego rozpoczęcia.

Plan pozwala webmasterowi prowadzącemu projekt oszacować czas trwania zadania, jego pracochłonność i terminy wykonania etapów. Jeżeli wykonujemy projekt dla klienta, harmonogram realizacji powinien obejmować zarówno prace wykonywane przez zespół realizujący, jak i klienta. W przeciwnym razie klient może zażądać dotrzymania termi-nów realizacji, mimo ze nie dostarczył w terminie materiałów do etapu, na którym powstało opóźnienie.

Plan prac obejmuje wszystkie etapy i po każdym z nich powinien być weryfikowany. Nasza wiedza o projekcie rośnie w trakcie jego trwania, więc aby plan nie stał się nieprzydatnym dokumentem, należy go modyfikować od razu, jeżeli widać, ze coś musi ulec zmianie. Dokumentacja projektu powinna rozwijać się razem z nim. Projekt funkcjonalny aplikacji

Jeżeli tworzony serwis WWW nie jest jedynie czystym HTML-em, lecz ma dodatkowo część aplikacyjną i bazodanową, konieczne jest stworzenie opisu ich działania. Przystępując do tworzenia tego typu opisu, najlepiej oprzeć się na wzorcach opisu stosowanych w inżynierii oprogramowania. W odniesieniu do opisu tradycyjnych aplikacji w przypad-ku serwisów WWW dokładniejsza musi być specyfikacja interfejsu użytkownika, gdyż ma on tu znacznie większe znaczenie.

Obecnie najwygodniejszym i najbardziej popularnym standardem opisu aplikacji jest UML - Unified Modeling Language. Wiele ciekawych przykładów na temat wykorzystania UML-a do projektowania aplikacji internetowych można znaleźć na stronach Rational Rose.

W projekcie aplikacji warto także zawrzeć wymagania techniczne - technologię wykonania, warunki narzucane serwerowi WWW itp.

Projekt nawigacji i interfejsu

Interfejs jest bardzo istotnym elementem serwisu WWW. Pierwsze wrażenie o serwisie tworzy się na podstawie jego wyglądu, więc niewłaściwy projekt graficzny może zniszczyć cały efekt pracy. Stworzenie dobrego projektu nawigacji i interfejsu wymaga od webmastera nie tylko znajomości technologii internetowych, lecz także zmysłu plastycznego.

Projekt graficzny jest na ogół jednym z trudniejszych i najbardziej pracochłonnych elementów prac. O ile większość zleceniodawców nie dyskutuje z webmasterami na temat sposobu działania aplikacji, o tyle co do szaty graficznej każdy ma swoje zdanie. Niejednokrotnie stworzenie projektu, który jest zarówno funkcjonalny, jak i zgodny z gustem zleceniodawcy, okazuje się bardzo trudne.


Projektowanie serwisu WWW


Informacje o prawach autorskich

Chip specialSerwis ma charakter edukacyjny. Poradnik opracowano na podstawie artykułów w CHIP Special. Nie wolno kopiować tych tekstów na innych stronach.