Tworzenie interfejsu serwisu WWW


Projektowanie stron WWW
 1. Zbieramy wyczerpujące odpowiedzi na pytania:
  • Do kogo skierowany jest serwis WWW?
  • Jakie przesłanie powinna nieść szata graficzna, jakiego typu odczucia wywoływać?
  • Czy istnieje motyw przewodni do serwisu WWW, w jaki sposób go wykorzystywać?
  • Jak brzmi firmowy slogan, hasło reklamowe, jeżeli istnieją - czy projekt ma być realizowany na ich podstawie?
  • Czy dana firma posługuje się wyłącznie konkretnymi kolorami firmowymi w materiałach reklamowych? Czy projekt ma być budowany na ich podstawie, czy istnieje możliwość odstępstw?
 2. Na podstawie rozmów z klientem tworzymy pełną, wyczerpującą mapę nawigacyjną serwisu, rozrysowując strukturę serwisu i wszystkie możliwe drogi przejścia między poszczególnymi jego sekcjami.
 3. Ustalamy, które sekcje lub moduły będą generowane dynamicznie (odpowiednie dane pochodzą z baz danych Access lub SQL Server), co jest istotne dla odpowiedniego rozmieszczenia sekcji na stronie głównej i podstronach.
 4. Zbieramy komplet materiałów i dokumentów (część merytoryczna serwisu), niezbędnych do stworzenia właściwegowizerunku serwisu - zdjęcia, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna klienta, wzory umów, deklaracji, zamówień, gotowych tekstów itp.
 5. Rozpoczynamy tworzenie layoutu. Jeśli sekcje serwisu mają być generowane dynamicznie, przystępujemy do prac programistycznych, biegnących następnie równolegle z pracami edycyjno-wizualnymi.
 6. Weryfikujemy poprawność i zgodność projektu graficznego z założeniami.
 7. Uzyskujemy akceptację projektu graficznego przez naszego klienta.
 8. Rozpoczynamy prace edycyjne, dzieląc projekt na elementy składowe, które będą następnie zakodowane na stronach WWW.
 9. Sprawdzamy poprawność działania w dwóch najczęściej stosowanych rozdzielczościach: 800x600 oraz 1024x768.
 10. Wprowadzamy część merytoryczną do odpowiednich sekcji serwisu.
 11. Tworzymy połączenia nawigacyjne między poszczególnymi sekcjami, weryfikując poprawność i zgodność prac programistycznych z założeniami oraz uzyskując ich akceptację przez klienta.
 12. Łączymy prace edycyjno-wizualne z programistycznymi.
 13. Testujemy interfejs serwisu, poprawiając ewentualne błędy.
 14. Uzyskujemy ostateczną akceptację serwisu przez klienta.
 15. Publikujemy serwis w Sieci.
 16. Dokonujemy ewaluacji interfejsu serwisu.

Projektowanie serwisu WWW


Informacje o prawach autorskich

Chip specialSerwis ma charakter edukacyjny. Poradnik opracowano na podstawie artykułów w CHIP Special. Nie wolno kopiować tych tekstów na innych stronach.