Generator META TAGów


 Znaczniki META to informacje opisujące stronę. Nie są one widoczne bezpośrednio w przeglądarce ale mają bardzo duże znaczenie dla wyszukiwarek, które indeksują stronę. Brak niektórych znaczników lub nieprawidłowe wypełnione wpływa na niską pozycję naszej strony w wynikach wyszukiwania. Najważniejszy jest znacznik definiujący kodowanie znaków na stronie. Błędne jego wypełnienie powoduje nieprawidłowe wyświetlanie tekstów bez znaków diakrytyczne charakterystycznych dla wybranego języka.

 W sekcji nagłówkowej strony można spotkać wiele różnych znaczników, niektóre są bardzo ważna, a inne nie mają żadnego znaczenia, są często ignorowane przez wyszukiwarki. Zamieszczony to generator znaczników META, tworzy gotowy szkielet dokumentu HTML. Pomiędzy tagami <HEAD> i </HEAD> umieszcza tylko te najważniejsze znaczniki. Wygenerowany kod można wykorzystać w całości lub wybrać z niego tylko brakujące linie. Poniżej zamieszczamy opis poszczególnych TAG-ów i sposób ich modyfikacji. Podane są też informacje o pozostałych znacznikach spotykanych w sekcji nagłówkowej, które nie mają już dużego znaczenia, a które można dodatkowo wprowadzić w naszym dokumencie HTML.


Generowanie szkieletu strony HTML

Wypełnij folmularz swoimi danymi:Opis najważniejszych znaczników META

Kodowanie znaków - charset - ten TAG powinien być umieszczony na samym początku zaraz po znaczniku <HEAD>, dzięki temu nawet tytuł, opis i słowa kluczowe będą indeksowane w prawidłowym kodowaniu. W Polsce obowiązującym standardem jest zestaw znaków dla Europy Środkowej oznaczony jako: iso-8859-2 . Wybór tego kodowania w 90% przypadków zapewnia prawidłowe wyświetlanie naszej strony. Rzadziej spotyka się UNICODE UTF-8 - stosuje się to w przypadku gdy oprócz polskiego języka na stronie mogą być inne nietypowe znaki. Teksty wyświetlane w UNICODE zajmują więcej miejsca ale w przypadku stron wielojęzycznych może to być jedyne rozwiązanie.

Tytuł strony - TITLE - Powinien zawierać do 100 znaków. Na stronie jest on widoczny tylko na pasku nawigacyjnym. Jest to najważniejszy znacznik dla wyszukiwarek. Prezentując naszą stronę w wynikach wyszukiwania, ten tytuł zazwyczaj jest wpisany jako link do naszej strony. Tytuł nie może być zlepkiem słów kluczowych, gdyż zniechęca to internautów do odwiedzenia strony i może być potraktowane przez wyszukiwarkę jako spam.

Opis strony - Description - Jest to jedno lub dwa zdanie najlepiej opisujące naszą stronę. Opis nie może być za krótki, ani nie powinien przekraczać długość 256 znaków. W wyszukiwarkach opis pojawia się zazwyczaj pod linkiem z tytułem strony. To właśnie po opisie internauci decydują czy warto wejść na tę stronę czy nie. Opis podobnie jak tytuł mają duże znaczenie dla pozycji naszej strony w wyszukiwarkach na zawarte w nim słowa kluczowe. Nie można jednak umieszczać tu zlepku słów kluczowych lub powtarzających się fraz. Opis powinien odzwierciedlać teksty zawarte na stronie. Nieprzestrzeganie tego może spowodować uznanie go przez wyszukiwarki za spam.

Słowa kluczowe - Keywords - to wyrazy lub frazy charakterystyczne dla naszej strony. Mogą zawierać od 10 do 20 słów. Słowa lub frazy powinny być umieszczone w kolejności od ich ważności. Warto się zastanowić jakie słowa mogą wpisywać internauci w wyszukiwarce aby trafić do nas. Dawniej słowa z tego znacznika miały duże znaczenie dla pozycji strony, obecnie już tak nie jest, a nawet są ignorowane przez niektóre wyszukiwarki. Webmasterzy często wpisywali tu słowa niezgodne ze stroną lub wielokrotnie powtarzane. Takie zabiegi są obecnie szkodliwe. Nie wolno powtarzać tych samych słów, nie warto też tworzyć synonimów. Słowa kluczowe powinny potwierdzać ich występowanie w treści strony. Zalecany format wyliczania słów kluczowych to oddzielenie ich przecinkiem i jedną spacją.

Język strony - Language - Zdefiniowanie języka strony potrzebne jest dla wyszukiwarek, aby mogły klasyfikować dokumenty. Lepiej dopasowują wyniki wyszukiwania dla wybranych grup językowych. W przeglądarce użytkownika ten atrybut może decydować o wyborze języka do sprawdzania pisowni i dla innych narzędzi. Jeśli strona utworzona jest dla kilku języków, to można dodatkowo wskazać wybrane fragmenty tekstu w innych językach, definiując to wewnątrz dokumentu, np. <P lang="en">

Roboty - robots - umieszczamy tu polecenia dla programów, które analizują zawartość naszej strony, zapisują informacje w swojej bazie i ułatwiają odszukanie strony w wyszukiwarce. Podstawowa informacja to czy strona ma być indeksowana. Oczywiście wszystkim na tym zależy, bo poco robić stronę, której nikt nie odnajdzie w sieci. W takim przypadku można pominąć ten znacznik, bo wszystkie strony domyślnie są indeksowane. TAG robots przydaje się gdy chcemy zabronić indeksowania wybranej strony. Np. jest to strona tymczasowa lub nie przeznaczona dla wszystkich. Do wyboru mamy jeszcze opcje pośrednie, czyli można polecić robotom indeksowanie strony bez podążania za linkami lub odwrotnie, nieindeksowanie strony i podążanie za linkami.

Częstotliwość indeksacji - revisit-after - to archaiczny znacznik, który jest ignorowany przez większość wyszukiwarek. Dawniej określał jak często robot ma odwiedzać naszą stroną. W przypadku gdy jest częściej aktualizowana powinno się ustawić krótki czas miedzy kolejnymi wizytami robota. Bot Google sam określa częstotliwość odwiedzin na podstawie popularności strony i aktualizacji.

Autor - author - To znacznik ułatwiający identyfikacje autora strony. Nie jest on wymagany, jednak może się przydać przy poszukiwaniu kontaktu przez internautów.

Adres email - reply-to - miejsce w części nagłówkowej gdzie można podać swój adres poczty elektronicznej. Stosujemy to aby ułatwić odszukanie autora strony przez odwiedzających. Ze względu na ryzyko otrzymywania spamu wielu webmasterów rezygnuje z ujawniania tu swojego adresu.

Inne przykłady spotykania znaczniki do identyfikacji autora strony:

<META name="copyright" content="(c)2012 Jan Kowalski">
<META name="publisher" content="Kowalski sp. Z.o.o.">
<META name="company" content="KowalskiSoft">

Klasyfikacja zawartości strony - rating - obecnie rzadko stosowany znacznik do określenia zawartości strony. Dzisiejsze roboty potrafią same określić tematykę strony na podstawie analizy słów w treści dokumentu.

<META name="rating" content="general">
<META name="rating" content="all">
<META name="doc-class" content="Living Document">
<META name="resource-type" content="document">
<META name="distribution" content="global">
<META name="page-topic" content="Internet">
<META name="page-type" content="Instruction">
<META name="audience" content="General">
<META name="pagename" content="Dodatkowy tytuł strony">

Odświeżanie strony - Refresh - znacznik wymuszający odświeżenie strony po określonym czasie, podanym w sekundach. Jest też wykorzystywany jako przekierowanie na inną stronę, np.:

<META http-equiv="Refresh" content="3 url=http://szablony.freeware.info.pl/ ">

Sekcja nagłówkowa to miejsce gdzie można spotkać wiele innych dziwnych znaczników, wiele jest niestandardowych, stosowanych tylko dla wybranych botów. Niektóre są już archaiczne i żaden robot z nich nie korzysta.
Pomiędzy TAGami <HEAD> i </HEAD> umieszcza się też skrypty i definicje stylów kaskadowych oraz wskazuje się ścieżką do zewnętrznych plików ze skryptem lub arkuszem stylów.