Narzędzia webmastera


Projektowanie stron WWW

Narzędzia wykorzystywane podczas realizacji projektu

W zależności od podejścia i wykorzystywanych technologii mogą być stosowane różne narzędzia. Należy jednak pamiętać, iż na proces budowania aplikacji składają się trzy następujące elementy:

 • specyfikacja potrzeb i wymagań,
 • analiza i modelowanie procesów,
 • projektowanie i implementacja.

Prowadzenie projektu na bazie notacji UML oraz narzędzi CASE gwarantuje jednolity i przejrzysty język komunikacji.

Pozwala także uniknąć nieścisłości interpretacyjnych wykonanej dokumentacji analityczno-projektowej w fazie realizacji.

Kilka przykładowych wariantów narzędzi, które mogą być wykorzystane podczas procesu realizacji projektu, przedstawiamy w ramce.

Projekty realizowane z wykorzystaniem języka Java

Wariant 1

 • Specyfikacja wstępna, opis wizji systemu i założeń finkcji wieloprojektowych - Mrcrosoft Word
 • Analija i modelowanie procesów - Word, Microsoft Visio 2000
 • Projektowanie - Visio 2000
 • Implemenlacia - edytor teks;owy. Microsoft J++

Wariant 2

 • Specyfikacja wstępna, opis wizji systemu i założeń funkcjonalno-projektowych - Word, Objecteermg firmy SoftTeartt
 • Analiza i modelowanie procesów - Objecteering
 • Projektowanie - Objecteering
 • Implementacja - JCreator, IBM Visual Agę

Wariant 3

 • Specyfikacja wstępna, opis wizji systemu i założeń funkcjonalno-projektowych - Word
 • Analiza i modelowanie procesów Together firmy TogetherSoft
 • Projektowanie - Together
 • Implementacja - Together

Projekty realizowane z wykorzystaniem technologii ASP

Wariant 1

 • Specyfikacja wstępna, opis wizji systemu i założeń funkcjonalno-projektowych - Word
 • Analiza i modelowanie procesów - Word, Viyo 2000
 • Projektowanie - Visio 2000
 • Implementacja - edytor tekstowy lub Microsoft Irter0ev, HomeSite

Wariant 2

 • Specyfikacja wstępna, opis wizji systemu i założeń funkcjonalno-projektowych - MS Word, Objecteering
 • Analiza i modelowanie procesów - Objecteering
 • Projektowanie - Objecteering
 • Implementacja - edytor tekstowy lub MS lnter'Dev, HomeSite

Projekty realizowane z wykorzystaniem technologii PHP, Perl

 • Specyfikacja wstępna, opis wizjf systemu i założeń funkcjonalno-projektowych - Word
 • Analiza i modelowanie procesów - Word, Visio 2000, Objecteering
 • Projektowanie - Visio 2000, Objecteering
 • Implementacja - edytor tekstowy lub HomeSite

Narzędzia - krótka charakterystyka

HomeSite - bardzo dobry, rozbudowany edytor tekstowy, rozróżniający i kolorujący w najnowszej wersji składnię PHP, Java, ASP i HTML.

Microsoft Word - popularny edytor tekstowy rodem z Red-mond, wykorzystywany do tworzenia wstępnej specyfikacji. Można też wykorzystywać inne edytory tekstowe, w zależności od potrzeb i przyzwyczajeń użytkowników.

Microsoft InterDev - narzędzie wchodzące w skład Visual Studio, umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych (sieciowych). Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku implementacji z użyciem technologii ASP.

JCreator - rozbudowany edytor tekstowy, kolorujący składnie HTML-a, Javy, C i wielu innych języków, IBM Visual Aga - rozbudowany pakiet do tworzenia oprogramowania w jeżyku Java.

Microsoft Visio 2000 - zaawansowany pakiet do wizualizacji procesów, Zawierający miedzy innymi wbudowane, gotowe do wykorzystania szablony z piktogramami.

Objecteering SOFTTEAM - pakiet typu use-case do tworzenia i modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji UML.

Together - zaawansowane narzędzie do modelowania procesów w notacji UML i implementacji kodu, którego szkielet wygenerowany jest na podstawie zwizualizowanych klas podczas procesu analizy i projektowania.


Projektowanie serwisu WWW


Informacje o prawach autorskich

Chip specialSerwis ma charakter edukacyjny. Poradnik opracowano na podstawie artykułów w CHIP Special. Nie wolno kopiować tych tekstów na innych stronach.