Projekt serwisu WWW


Projektowanie stron WWW

Wielu początkujących webmasterów skupia się wyłącznie na doskonaleniu swojego warsztatu technologicznego. Tworzą oni coraz lepsze grafiki, skrypty Javy, korzystają z Flasha itp. Nie pamiętają jednak o tym, że aby zrealizować dobry serwis WWW, trzeba go najpierw właściwie zaprojektować.

Obecnie realizowane serwisy są coraz częściej nie tylko kilkoma stronami WWW, lecz przede wszystkim sporymi przedsięwzięciami informatyczno-marketingowymi, których realizację przeprowadza cały zespól ludzi. Niejednokrotnie trwają one kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Takie zadanie nie może być realizowane bez wcześniejszego przygotowania zaplecza. Wykonanie serwisu staje się tu tylko jednym z elementów olbrzymiego projektu.

Jakie etapy powinny się zatem znaleźć w harmonogramie prac, by projekt został zrealizowany w prawidłowy sposób?

Autor proponuje stosowanie się do następujących etapów wykonania projektu:

 1. Faza analityczno-projektowa
  • analiza wymagań
  • ustalenie zasad pracy
  • plan realizacji
  • projekt funkcjonalny aplikacji
  • projekt nawigacji i interfejsu
 2. Realizacja
 3. Wdrożenie i testy
 4. Utrzymanie
 5. Promocja
 6. Aktualizacja

Analiza funkcjonalna

Prace nad serwisem WWW należy rozpocząć od uzyskania odpowiedzi na kilka kluczowych pytań. Pozwolą one zespołowi przygotować się do dalszych etapów:

 • Co chcemy wykonać i dlaczego?
 • Jaki jest cel pracy?
 • Kto będzie tego używał?
 • Czego klient nie lubi, a co lubi na stronach WWW?
 • Jak będziemy mierzyć sukces?

Dla początkujących webmasterów nawet odpowiedź na pierwsze pytanie nie jest sprawa oczywistą. Ich cele to zazwyczaj:

 • rozwinięcie swoich umiejętności,
 • opracowanie strony na temat swojego hobby,
 • wykonanie zleconej pracy.

W pierwszym przypadku eksperymentalny serwis WWW najprawdopodobniej nigdy nie ujrzy światła dziennego, a jego jedynym odbiorcą będzie sam autor. Jeśli opracowywana strona ma być opublikowana w Sieci, trzeba uwzględniać preferencje nie tylko swoje, lecz także poten-cjalnych odbiorców serwisu.

Różne spojrzenia na serwis WWW

Tworząc serwis WWW, pamiętajmy o wszystkich osobach mających na niego wpływ. Z powodu różnicy interesów między nimi niejednokrotnie będziemy zmuszeni do poszukiwania skutecznych kompromisów.

Wyróżniamy trzy grupy interesów: administratora serwisu (firmę zle-cającą wykonanie aplikacji), wykonawcę (firmę zajmującą się wykonaniem aplikacji internetowych) oraz użytkowników serwisu. Zauważmy, ze jeżeli webmaster będzie zarówno właścicielem, jak i wykonawcą danego serwisu, jego spojrzenie będzie z pewnością nieco inne, niż gdyby był jedynie wykonawcą.

Co to znaczy dobry serwis?

Podstawowym kryterium dla firmy zlecającej wykonanie serwisu jest to, czy przynosi on oczekiwane korzyści. Równie istotnym elementem jest jego efektywność kosztowa, na którą mają wpływ nie tylko cena wykonania, lecz również koszt utrzymania i aktualizacji.

Dla firmy planującej działania długofalowe w Internecie ważna jest także modularność budowy. Serwisy oparte na modułach zapewniają łatwość rozbudowy i dają możliwość usuwania nieefektywnych lub złych elementów - w przeciwieństwie do serwisów o budowie zamkniętej, w których jakiekolwiek próby modernizacji są związane z koniecznością wykonania aplikacji niemal od początku.

Podstawowym warunkiem stawianym przez wielu zleceniodawców jest nierzadko to, aby wykonany serwis był lepszy od serwisu konkurencji.

Dla wykonawców najistotniejsze jest natomiast dobre zaplanowanie robót, tak aby serwis działał prawidłowo, a prace były wykonywane terminowo i w ramach budżetu. Nie bez znaczenia pozostaje tez łatwość rozbudowy stworzonego dzieła.

Niemal każdy serwis wymaga w pewnym momencie modyfikacji lub rozbudowy. Wykonawca serwisu powinien zatem skonstruować go w taki sposób, by było to możliwe w jak największym zakresie bez konieczności tworzenia projektu od początku.

Duża dynamika rozwoju sektora usług WWW powoduje ,że do wykonywania aplikacji internetowych używa się często nowych technologii, istniejących bardzo krótko na rynku, a w związku z tym nie do końca sprawdzonych. Wykonawca staje zatem przed dylematem, czy użyć technologii sprawdzonej, stabilnej, ale dającej mniej możliwości, czy też zaryzykować użycie technologii nowszej, lepszej, oferującej interesujące narzędzia, ale niepewnej, wiążącej się z większym ryzykiem napotkania w niedalekiej przyszłości nieprzewidzianych problemów.

Pamiętajmy, ze aplikacja jest budowana dla zleceniodawcy, to wła-śnie zadowolenie jego klientów jest czynnikiem najważniejszym, gwa-rantującym wykonawcy otrzymanie następnych zleceń.

Najwięcej warunków serwisowi stawiają jednak jego użytkownicy. W Sieci znajdziemy, niestety, wiele witryn, przy których budowie w ogóle nie uwzględniono tej grupy osób. Przykładem mogą być serwisy o charakterze informacyjnym, rozpoczynające się od wstępu wykonanego w technologii Flash, którego ładowania nie można pominąć. Owszem, są one efektowne, ale czy efektywne?


Projektowanie serwisu WWW


Informacje o prawach autorskich

Chip specialSerwis ma charakter edukacyjny. Poradnik opracowano na podstawie artykułów w CHIP Special. Nie wolno kopiować tych tekstów na innych stronach.