Projektowanie serwisu internetowego


Projektowanie stron WWW

Każdy serwis internetowy, od prostego układu kilku stron począwszy, a na zaawansowanych aplikacjach skończywszy, zawiera element, dzięki któremu można ocenić efekt pracy nierzadko wielkiego zespołu projektantów WWW. Elementem tym jest interfejs, czyli wszystko to, co ujrzymy po załadowaniu wybranego dokumentu.

Na interfejs serwisu WWW i aplikacji internetowych składa się wiele elementów, które można pogrupować w cztery zasadnicze kategorie:

 1. Layout - koncepcja graficzna serwisu (użyte kolory, grafiki, zdjęcia, tabelki itp.).
 2. Struktura serwisu - rozmieszczenie podstawowych sekcji serwisu wraz z liczbą poziomów zagłębienia, z uwzględnieniem takich elementów, jak:
  • hipertekst - łącza do innych dokumentów,
  • hierarchia - odpowiednia rozpiętość (około 7) i głębokość (ok. 4 poziomów),
  • relacyjne bazy danych.
 3. System nawigacji - sposób, w jaki będziemy docierali do sekcji serwisu. Może się to odbywać przez:
  • pasek nawigacyjny - pasek głównego menu serwisu,
  • łącza - umieszczone w tekście, odnoszące się do innej części serwisu,
  • elementy graficzne - ikony, zdjęcia, banery.
 4. Prezentowanie programowanych aplikacji (ASP, JSP i inne) - jeśli wymaga tego projekt; dynamiczne generowanie zawartości sekcji serwisu oparte na bazach danych.

Zasady

Podczas tworzenia interfejsu serwisów należy także pamię-tać o wielu ważnych zasadach, które powinny stanowić listę przykazań każdego webmastera. Każdy interfejs swoją formą i stylem musi być dostosowany do treści, jakie zawiera, niepowodując niepotrzebnej dezinformacji. Ponadto powinien on między innymi:

 • pomagać użytkownikowi w dostępie do informacji i sprawiać, że będzie ona bardziej interesująca,
 • być zaprojektowany z myślą o jego odbiorcach, uwzględniając uwarunkowania i charakterystyczne cechy grupy docelowej, dla której został utworzony,
 • oferować informacje napisane odpowiednim, zrozumiałym dla jego odbiorców językiem i stylem,
 • być estetyczny i tworzyć spójną całość,
 • zawierać przemyślaną i funkcjonalną strukturę oraz nawigację, decydującą o tym, czy użytkownik odczyta interesujące go informacje i nie zagubi się w serwisie (gdyż wtedy, nawet jak z niego wybrnie, już więcej go nie odwiedzi),
 • dawać użytkownikowi wiele możliwości indywidualnych ustawień - wyglądu interfejsu (np. ulubionego koloru layoutu) oraz jego treści (możliwość sortowania istotnych informacji),
 • być interaktywny, oferując funkcje dyskutowania na grupach dyskusyjnych, wypełniania formularzy kontaktu w celu zadania intrygujących pytań właścicielom serwisu, zapisywania się na listy dystrybucyjne, aby otrzymywać interesujące informacje pocztą, i wiele innych form interakcji,
 • działać szybko - tak aby maksymalnie skrócić czas dostępu do informacji i nie irytować użytkownika zbędnymi elementami, które tak naprawdę wcale go nie interesują.

Aby poprawnie zaprojektować interfejs serwisu, należy zadać sobie pytanie, co chcemy stworzyć. Czy ma to być interfejs serwisu reklamowego (produktowego), czy też informacyjnego (korporacyjnego), a może raczej rozbudowanej aplikacji internetowej? Od tego, jak odpowiemy na to pytanie, zależy następny etap naszej pracy - wybór właściwego zestawu cech odpowiednich serwisów.

Po dokonaniu wyboru rodzaju serwisu, jaki chcemy utworzyć, należy się przygotować do szczegółowego opisania cha-rakterystycznych jego punktów (cech obiektu), określając, który z nich jest przewodni, czyli z powodu którego podejmujemy się stworzenia serwisu WWW (może to być firma, osoba, przedsięwzięcie itp.).


Informacje o prawach autorskich

Chip specialSerwis ma charakter edukacyjny. Poradnik opracowano na podstawie artykułów w CHIP Special. Nie wolno kopiować tych tekstów na innych stronach.