Kurs WML


Dlaczego warto mieć własny serwis WAP?

Przeglądanie Internetu jest możliwe nie tylko za pośrednictwem komputera lecz również przy użyciu miniaturowych Palmtopów i telefonów komórkowych. Obecnie prawie każdy telefon ma wbudowaną przeglądarkę internetową. Z Internetu przez komórkę, korzysta coraz więcej użytkowników.
Nowoczesne modele potrafią wyświetlić na swoich ekranach zwykłe strony WWW utworzone w HTMLu. Jednak i dla nich zalecana jest uproszczona wersja - strona mobilna.
Starsze telefony mają tylko prosta przeglądarkę WAP lub GPRS. Ograniczenie to wynika z małej powierzchni ekranu, słabego procesora i niskiego transferu danych do Internetu.
Aby korzystać z Internetu na komórce, autorzy stron muszą je tworzyć w jednym z standardów dostosowanych do urządzeń mobilnych. Nadal popularny jest WAP (Wireless Aplication Protocol) jest to bardzo uproszczona wersja HTML z niewielką ilością dostępnych znaczników przeznaczona to tworzenia stron tekstowych z prosta grafiką.


Jak wygląda dokument WAP?

Standardowym językiem do tworzenie dokumentów WAP jest WML (Wireless Markup Language) Pliki z rozszerzeniem WML zawierają tekst i znaczniki podobne do znanych z HTML, jednak jest ich tylko 34 lub niedużo więcej w nowszych wersjach WML. W przeciwieństwie do HTMLu strony są tu nazywane taliami (decks) i mogą być dodatkowo podzielone na karty (cards). Obrazki akceptowane są tylko w bardzo uproszczonej formie, najczęściej niewielkie i jednobarwne z rozszerzeniem wbmp.


Struktura dokumentu WML

 Kilka kart WAP może jednocześnie znajdować się w jednym pliku (talii) WML. Dostęp do kart uzyskuje się przez podanie jej adresu (odpowiednik zakładki w HTML).
Podobnie jak w HTMLu występują tu znaczniki w ostrych nawiasach, opisują one jak przeglądarka ma formatować tekst na ekranie. Większość znaczników składa się z par otwierających i zamykających fragment tekstu lub kodu:

<tag> tekst lub inny blok kodu </tag>

Niektóre tagi mogą mieć przypisane wartości np.:

<p align="center" /> tekst na środku </p>

Dokument WML zawsze rozpoczyna się od prologu, jest tu deklaracja typu dokumentu i kodowania znaków:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

Prolog może się różnic jeśli dokument używa innej wersji WML np. WML 1.2//EN lub można pominąć informacje o stronie kodowej: encoding="iso-8859-2" bo telefony maja już w opcjach ustawiony właściwy język. Po prologu pomiędzy znacznikami <wml> </wml> znajduje się właściwa część dokumentu. Po pierwszym znaczniku można dodać sekcję <head> </head> z tagami dla wyszukiwarek i przeglądarki.

 

Definicja nagłówka, umożliwiająca wyświetlenie strony na serwerze nie obsługującym WAP.

<meta http-equiv="content-type" content="text/vnd.wap.wml" />

Polecenie zmiany domyślnego kodowania na Unicode (lub inny)

<meta content="charset" user agent="character-set=UTF-8"/>

Wewnątrz talii może znajdować się kilka kart, są one osobno wyświetlane na wyświetlaczu.
Karty to blok objęty znacznikami:

<card id="pierwsza">    </card>

Najprostrzy szablon talii WAP z dwoma kartami może wyglądać następująco:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
 
<wml>
 
<card id="pierwsza" title="Tytuł pierwszej karty">
<p align="center">
<b>tekst pogrubiony </b><br/>
<img src="obrazek.wbmp"  alt="nazwa obrazka"/>   
<br/>Tekst na pierwszej karcie</p>
<p align="right">
<a href="#druga ">link do drugiej karty </a><br/>
</card>
   
<card id="druga" title="Tytuł drugiej karty">
<p>Tekst na drugiej karcie</p>
<p align="right">        
<a href="#pierwsza">link do pierwszej karty </a>
</p>
</card>
 
</wml>


Formatowanie tekstu w języku WML

Specyfikacja WML daje niewielkie możliwości formatowania tekstu, Dostępne są tylko podstawowe tagi znane już z HTML:

<p aling="left">Tekst wyrównany do lewej</p>
<p aling="right"> Tekst wyrównany do prawej</p>
<p aling="center"> Tekst wyśrodkowany</p>
 
<b>tekst pogrubiony</b>
<i>tekst pochylony</i>
<u>tekst podkreślony</u>
 
<small>tekst pomniejszoną czcionką</small>
<big>tekst większą czcionką</big>            
 
<p>tekst w jednej linii<br/> a to już tekst w drugiej linii</p>


Obrazki na kartach WAP

 Grafika na kartach WAP ograniczona jest do minimum. Wynika to z niskiego transferu przy korzystaniu z Internetu przez komórką i małego wyświetlacza o niskiej rozdzielczości.
Plik z rozszerzeniem WBMP to bitmapa w jednym kolorze. Czyli każdy bit przyjmuje tylko jedna wartość: zapalony lub zgaszony. Po mimo tego ograniczenia nie należy stosować zbyt dużych obrazków bo nawet te bardzo spowolniają otwieranie kart WAP.
Z tworzeniem obrazków wbmp jest taki problem, że typowe programy graficzne nie obsługuja tego formatu. Jest jednak sporo prostych programów, również online, które konwerterują obrazki z innych formatów na wbmp.
Aby osadzić obrazek na karcie WAP należy podac jego nazwę i ścieżkę w tagu:

<img src="obrazek.wbmp" alt="obrazek"/>


Karta WAP bez telefonu

 Plików z rozszerzeniem WML nie można otworzyć w zwykłej przeglądarce ( z wyjątkiem Opery) Aby zobaczyć efekt swojej pracy bez konieczności używania telefonu komórkowego należy skorzystać z emulatora, który zaprezentuje nasze karty tak jak będą je widzieć użytkownicy komórek. W sieci można znaleźć wiele adresów emulatorów online oraz programów do edycji WML z podglądem offline.
Autorzy serwisów WAP nie powinni do końca wierzyć temu co widzą na emulatorze. W prawdziwym telefonie karty ładują się wolniej, a czasem wcale się nie wyświetlają, jeśli plik będzie za duży.
W przypadku dużego serwisu WAP lepiej podzielić go na kilka plików (talii) niż stosować jeden z wieloma kartami. Dla niewielkich serwisów, użycie jednej talii z kilkoma kartami jest o tyle lepsze, że nie trzeba czekać na powtórne załadowanie tych samych kart.