Wytyczne w przypadku tworzenia interfejsu serwisów WWW


Projektowanie stron WWW
  Serwis reklamowy (produktowy) Serwis informacyjny (korporacyjny) Aplikacja internetowa
(intranet, Content Management itp.)
Layout Tworzony z myślą o obrazowej (wizualnej)formie prezentacji istotnych informacji i (marki produktów, nazwa firmy, jej usług itp.). Zdecydowane skoncentrowanie się na informacji - subtelne, lekkie elementy graficzne, bez przepychu, umieszczone raczej na drugim planie. Skoncentrowanie się na przekazie informacyjnym - liczba elementów graficznych bardzo ograniczona. Zachowanie spójności z identyfikacją wizualną klienta.
Struktura serwisu Dowolna rozpiętość struktury (nie przekraczającej 7-8 sekcji), liczba poziomów dezagregacji: 3-4. Najczęściej bardzo rozbudowane struktury, które na pozór nie wydają się skomplikowane. Modułowy podział informacji (na sekcje tematyczne). Maksymalne wykorzystanie przestrzeni ekranowej. Rozpiętość: 5-10 sekcji, liczba poziomów dezagregacji: 4. Rozbudowane struktury, maksymalne wykorzystanie przestrzeni ekranowej (wysoki stopień uporządkowania informacji). Rozpiętość: 5-10 modułów, liczba poziomów dezagregacji: 4.
System nawigacji Zdecydowanie większe zastosowanie elementów graficznych (ikon, zdjęć, i banerów, autorskich grafik okazjonalnych, animowanych GIF-ów itp.) jako sposobów na przejście do innych sekcji serwisu, Wzbogacony graficznie, ciekawy autorski pasek nawigacyjny, często oparty na technologii Flash lub DHTML. Zastosowanie graficznych łączy w tekście, możliwość dynamicznej prezentacji informacji z wykorzystaniem baz danych Access czy też SQL Server. Stonowana forma graficzna nawigacji, nie odbiegająca jednak technologicznie od serwisów reklamowych. Duża liczba łączy (animowane GIF-y) w tekstach jako odnośników do innych sekcji serwisu. Przeważnie stały dostęp do paska nawigacyjnego (DHTML). Stosowanie tzw. zajawek informacji jako formy zachęcenia do odwiedzenia danej sekcji. Możliwość i dynamicznej prezentacji informacji z wykorzystaniem baz danych Access czy też SQL Server. Maksymalnie stonowana forma graficzna. Bardzo rozbudowany system nawigacji -informacje są prezentowane dynamicznie (z baz danych SQL Server). Strona główna zawierająca najważniejsze informacje, prezentowane często w formie tabelek, wykresów itp. Stały dostęp do modułów aplikacji. Stosowanie tzw. zajawek informacji jako formy zachęcenia do odwiedzenia danej sekcji.

Projektowanie serwisu WWW


Informacje o prawach autorskich

Chip specialSerwis ma charakter edukacyjny. Poradnik opracowano na podstawie artykułów w CHIP Special. Nie wolno kopiować tych tekstów na innych stronach.